Cetuximab jako možný zprostředkovatel imunitní odpovědi a jeho využití v kombinované léčbě s imunoterapií

Číslo: 6 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Eugen Kubala
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
Klíčová slova: cetuximab, buněčná cytotoxicita zprostředkovaná protilátkami (ADCC), NK buňky, imunoterapie
Citace: Kubala E. Cetuximab jako možný zprostředkovatel imunitní odpovědi a jeho využití v kombinované léčbě s imunoterapií. Farmakoterapie 2020
16(6):819 823.

Cetuximab je chimerická monoklonální protilátka IgG1, která cílí na extracelulární doménu receptoru epidermálního růstového faktoru. Tato protilátka je široce používána pro léčbu kolorektálního karcinomu (CRC) a nádorů hlavy a krku. Cetuximab stimuluje buněčnou cytotoxicitu zprostředkovanou protilátkami (ADCC), aktivuje vazbou na Fc receptor CD16 (FcγRIII) především NK buňky. Ty potom cíleně zabíjejí nádorové buňky, které jsou opsonizovány touto protilátkou. Výsledkem je schopnost aktivovat protinádorovou imunitní reakci. Podílí se na aktivaci vrozené imunity, zastoupené především NK buňkami, ale také na rozvoji získané imunity, schopnosti ovlivnit regulační mechanismy imunitní odpovědi, včetně snížení počtu imunosupresivních T-regulačních lymfocytů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky