Adjuvantní léčba maligního melanomu z pohledu dlouhodobějšího sledování

Číslo: 6 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika onkologie a radioterapie, LF a FN Hradec Králové
Klíčová slova: maligní melanom, imunoterapie, nivolumab, pembrolizumab, ipilimumab, interferon
Citace: Kopecký J. Adjuvantní léčba maligního melanomu z pohledu dlouhodobějšího sledování. Farmakoterapie 2020
16(6):824 828.

Imunoterapie je v současné době již plně etablovanou léčebnou modalitou v onkologii. Jedná se o stále relativně novou léčebnou metodu, s níž bylo prozatím největšího pokroku dosaženo v léčbě maligního melanomu. V posledních letech jsme svědky posunu i v možnostech adjuvantní léčby maligního melanomu. Na základě výsledků klinických studií byla do léčebných postupů postupně zařazena jak imunoterapie zastoupená checkpoint inhibitory (ipilimumab, pembrolizumab, nivolumab), tak – u pacientů s prokázanou mutací genu BRAF – i cílená terapie (dabrafenib + trametinib). Následující článek shrnuje dosavadní výsledky imunoterapie z dlouhodobého pohledu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky