Trifluridin/tipiracil u starších pacientů s metastatickým CRC v běžné klinické praxi – účinnost, snášenlivost a kvalita života

Číslo: 6 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Kolorektální karcinom (CRC) je v západních zemích druhou nejčastěji se vyskytující malignitou. Přibližně 20 % pacientů s CRC má v době stanovení diagnózy již přítomné jaterní metastázy a přibližně u 45 % pa cientů se metastázy vyvinou v dalším průběhu onemocnění. Prognóza pacientů s CRC se v posledních letech zlepšila, nicméně mortalita nemocných s refrakterním či metastatickým CRC (mCRC) zůstává nadále vysoká.

Komentář ke studii

MUDr. Igor Richter, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky