Frekvence hospitalizací a jejich vliv na celkové přežití u pacientů s metastatickým CRC léčených regorafenibem nebo trifluridin/tipiracilem

Číslo: 6 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Kolorektální karcinom (CRC) je druhou nejčastější příčinou úmrtí v důsledku malignity, a to v Evropě i celosvětově. Při využití personalizované léčby zohledňující molekulární charakteristiky nádoru je při terapii pacientů s metastatickým CRC (mCRC) možné dosáhnout mediánu celkového přežití (OS) 28 38 měsíců (levostranné karcinomy), resp. 18 23 měsíců (pravostranné karcinomy).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky