Účinnost fremanezumabu u pacientů s chronickou migrénou s ohledem na nadužívání medikace – analýza podskupin ve studii HALO CM

Číslo: 6 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Neurologie

Lidé trpící chronickou migrénou (CM) často užívají medikaci pro akutní bolest hlavy. Ta zahrnuje triptany, ergotové deriváty, opioidy a samotná nebo kombinovaná analgetika, což může vést k nadužívání medikace, větší disabilitě a dalšímu zhoršení kvality života. Profylaktická léčba migrény je doporučena u pacientů, u kterých – selhává akutní medikace nebo dochází k jejímu nadužívání, u pacientů s častými atakami (≥ 4 dny s bolestí hlavy za měsíc), bolestmi hlavy zasahujícími do denních aktivit bez ohledu na akutní léčbu a při výskytu nežádoucích účinků (NÚ) spojených s akutní medikací.

Komentář ke studii

MUDr. Ladislav Pazdera

Calcitonin gene-related peptide (CGRP) se uplatňuje při vzniku a průběhu migrenózního záchvatu. V posledních 20 letech byl proveden úspěšný výzkum, který vyvrcholil vyvinutím nové třídy léků proti migréně z kategorie monoklonálních protilátek neboli biologik. Studie HALO CM je jedna z mnoha současných studií s monoklonální protilátkou proti CGRP, v tomto případě s fremanezumabem, která potvrzuje účinek zkoušené aktivní látky v prevenci chronické migrény u nemocných s nadužíváním analgetik.1

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky