Výsledky pacientského dotazníkového průzkumu hodnotícího profylaktickou léčbu fremanezumabem

Číslo: 6 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Neurologie

Podle četných odborných doporučení by profylaktická léčba měla být zvážena u pacientů s migrénou, u kterých se objevují časté ataky (≥ 4 dny s migrénou za měsíc), projevuje se u nich disabilita spojená s migrénou nebo nadužívají akutní medikaci či ji nesnáší. Adherence k tradiční profylaktické léčbě migrény je tradičně nízká (77 85 % pacientů ukončí v průběhu 1 roku svou profylaktickou terapii). Přitom platí, že pa cienti, kteří ukončí nebo změní profylaxi, trpí významnou zátěží ve smyslu zhoršeného fungování a zhoršení kvality života. Tito pacienti rovněž znamenají větší zátěž pro zdravotní systém. Mezi nejčastější důvody pro ukončení profylaktické léčby patří její neúčinnost a špatná snášenlivost.

Klinické, psychologické a sociální překážky v léčbě migrény

MUDr. Pavel Řehulka, Ph.D.

Fremanezumab je monoklonální protilátka namířená proti CGRP (calcitonin gene-related peptide), který hraje klíčovou roli v patofyziologii migrény. Výsledky studie Buse et al. prokazují, že u migreniků léčených fremanezumabem došlo ve srovnání s předchozím obdobím k významným zlepšením v psychosociální doméně a ke zvýšení kvality života.1 Pozitivní změna se projevila v subjektivním hodnocení nárůstu času, který pacient tráví s rodinou, přáteli, v práci nebo ve škole. Neméně důležité však bylo i subjektivní zlepšení prožitku z času věnovaného rodině, přátelům nebo volnočasovým aktivitám.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky