Trastuzumab deruxtecan u HER2-pozitivního karcinomu žaludku

Číslo: 6 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Trastuzumab deruxtecan (DS-8201) je konjugát protilátka-léčivo sestávající z protilátky anti-HER2 (receptor lidského epidermálního růstového faktoru typu 2), odštěpitelného linkeru na bázi tetrapeptidu a cytotoxického inhibitoru topoizomerázy I. Jeho účinnost byla nově testována u pacientů s HER2-pozitivním pokročilým karcinomem žaludku (n = 187) v nezaslepené randomizované studii II. fáze, v níž byl porovnáván s chemoterapií. Objektivní odpověď byla dosažena u 51 % pacientů ve skupině s trastuzumab deruxtecanem vs. u 14 % pacientů v kontrolní skupině (standardní léčba dle rozhodnutí investigátora) (p < 0,001). Rovněž celkové přežití bylo při terapii trastuzumab deruxtecanem delší než při po užití chemoterapie – medián 12,5 měsíce vs. 8,4 měsíce (HR: 0,59; 95% CI: 0,39 0,88; p < 0,01). Nejběžnějšími nežádoucími účinky stupně 3 a vyššího byly neutropenie, anemie a leukocytopenie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky