Antikoagulace v kombinaci s klopidogrelem po transplantaci aortální chlopně

Číslo: 6 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Bezpečnost antiagregační léčby přidané k samotné antikoagulaci po transkatetrové implantaci aortální chlopně (TAVI) nebyla dosud podrobněji studována. V rámci randomizované klinické studie proto byla porovnávána účinnost antikoagulační léčby ± klopidogrelu podávaného po dobu tří měsíců u pacientů podstupujících TAVI (n = 313). Krvácení se vyskytlo u 34 ze 157 pacientů (21,7 %) užívajících samotnou perorální antikoagulaci vs. u 54 ze 156 (34,6 %) nemocných užívajících perorální antikoagulaci a klopidogrel (HR: 0,63; 95% CI: 0,43 0,90; p < 0,01); nejvíce krvácivých příhod bylo na přístupovém místě TAVI. Krvácení nesouvisející s výkonem se vyskytlo u 34 (21,7 %) vs. 53 (34,0 %) pacientů (HR: 0,64; 95% CI: 0,44 0,92; p < 0,02). Většina krvácení nastala v prvním měsíci a byla mírná.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky