Relugolix u pokročilého karcinomu prostaty

Číslo: 6 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Injekční agonisté hormonu uvolňujícího luteinizační hormon (např. leuprolid) dnes představují standardní přístup využívaný k dosažení androgenní deprivace u karcinomu prostaty navzdory iniciálnímu nárůstu hladiny testosteronu a zpoždění terapeutického účinku. Aktuálně byla porovnávána účinnost a bezpečnost relugolixu, perorálního antagonisty hormonu uvolňujícího gonadotropiny právě s účinky leuprolidu. Jednalo se o studii III. fáze, ve které byli nemocní (n = 930) s pokročilým karcinomem prostaty v poměru 2 : 1 randomizováni k užívání relugolixu (120 mg perorálně jednou denně) nebo leuprolidu (subkutánně každé 3 měsíce) po dobu 48 týdnů. Primárním hodnoceným ukazatelem bylo trvalé snížení hladiny testosteronu pod 50 ng/dl po dobu 48 týdnů. Z mužů, kteří dostávali relugolix, 96,7 % (95% CI: 94,9 97,9) udržovalo danou hladinu po celé sledované období, zatímco při podávání leuprolidu šlo pouze o 88,8 % (95% CI: 84,6 91,8). Prokázána byla non-inferiorita i superiorita relugolixu (p < 0,001). Zřejmý byl i jeho rychlejší nástup účinku, o čemž svědčí dosažení hladiny odpovídající kastraci již 4. den u 56 % osob v rameni relugolixu vs. u 0 % v rameni leuprolidu. Užívání relugolixu bylo navíc provázeno i mírnějším výskytem nežádoucích účinků včetně kardiovaskulárních příhod.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky