Larotrectinib

Číslo: 6 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologická klinika FN Motol, Praha
Klíčová slova: gen NTRK, receptor TRK, fúze, solidní nádory, larotrectinib
Citace: Kopečková K. Larotrectinib. Farmakoterapie 2020
16(6):846 849.

Larotrectinib je vysoce selektivní inhibitor kinázové domény receptoru TRK, který blokuje dostředivou signalizační kaskádu tohoto receptoru. Je indikován u dospělých a dětských pacientů s pokročilými solidními nádory, které vykazují fúzní gen NTRK. Jeho účinnost a bezpečnost byla dokumentována ve třech klinických studiích I. a II. fáze, do kterých byli zařazeni pacienti se 17 typy malignit. Podávání larotrectinibu bylo spojeno s vysokou četností léčebných odpovědí, které byly rychlé a trvalé, a s prodloužením přežití bez progrese i celkového přežití. U většiny pacientů byla terapie larotrectinibem provázena zlepšením, nebo alespoň udržením kvality života. Larotrectinib měl příznivý bezpečnostní profil. Jedná se tak o velmi slibný lék, výzvou však zatím zůstává identifikace pacientů s fúzí NTRK.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky