Postavení lurasidonu v léčbě schizofrenie

Číslo: 6 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Psychiatrie
Autoři: prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Autoři - působiště: Psychiatrická klinika FN, Brno
Katedra neurologie a psychiatrie LF, Univerzita Ostrava
Oddělení psychiatrie FN, Ostrava
Klíčová slova: antipsychotika druhé generace, lurasidon, farmakologický profil, účinnost, snášenlivost
Citace: Češková E. Postavení lurasidonu v léčbě schizofrenie. Farmakoterapie 2020
16(3):850 853.

Článek shrnuje praktické aspekty léčby lurasidonem. Lurasidon je nejnovější antipsychotikum druhé generace, které bylo v ČR schváleno pro léčbu schizofrenní poruchy u dospělých. Je zástupcem skupiny serotonergních a dopaminergních antagonistů. Jeho jedinečný farmakologický profil souvisí s výraznějším zlepšením některých obtížně ovlivnitelných symptomů schizofrenie, jako jsou kognitivní dysfunkce a depresivní příznaky. Tímto rozšiřuje možnosti personalizovaného přístupu k volbě antipsychotika u jednotlivých nemocných.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky