Přínos imunoterapie dvěma checkpoint inhibitory s nízkodávkovanou chemoterapií u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic – analýza studie CheckMate 9LA

Číslo: 6 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Bohdan Kadlec, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN, Brno
Klíčová slova: nemalobuněčný karcinom plic, nivolumab, studie CheckMate 9LA
Citace: Kadlec B. Přínos imunoterapie dvěma checkpoint inhibitory s nízkodávkovanou chemoterapií u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic – analýza studie CheckMate 9LA. Farmakoterapie 2020
16(6):854 859.

U pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic je léčba inhibitory imunitních kontrolních bodů spojena s významným zlepšením celkového přežití. Další možností, jak zlepšit léčebné výsledky, se zdá být kombinace více inhibitorů imunitních kontrolních bodů, která je předmětem intenzivního klinického výzkumu. Kombinovaná imunoterapie nivolumabem s ipilimumabem a 2 cykly chemoterapie se v klinickém hodnocení CheckMate 9LA ukázala jako nová možnost léčby 1. linie u pacientů s metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic s potenciálem časného dosažení kontroly onemocnění a zlepšení celkového přežití, zároveň však i s vyšším stupněm toxicity.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky