Trojkombinační léčba chronické obstrukční plicní nemoci

Číslo: 6 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Léčba chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) se dynamicky vyvíjí a dnes zahrnuje i možnost léčby fixní trojkombinací. Recentně byla hodnocena účinnost inhalačního glukokortikoidu (IKS), dlouhodobě působícího antagonisty muskarinových receptorů (LAMA) a dlouhodobě působícího β2-agonisty (LABA) v 52týdenní randomizované studii III. fáze (n = 8 509), a to při využití dvou různých dávek IKS u pacientů se středně těžkou až velmi těžkou CHOPN a alespoň jednou exacerbací v uplynulém roce. Randomizováni byli k léčbě fixní trojkombinací dvakrát denně (budesonid 320 μg nebo 160 μg, glykopyrolát 18 μg a formoterol 9,6 μg) nebo k jedné ze dvou duálních terapií (glykopyrolát 18 μg a formoterol 9,6 μg nebo budesonid 320 μg a formoterol 9,6 μg). Roční výskyt středně závažných nebo závažných exacerbací byl ve skupině s trojitou terapií 1,08 (vyšší dávka budesonidu), resp. 1,07 (nižší dávka budesonidu), vs. 1,42 ve skupině s glykopyrolátem a formoterolem vs. 1,24 ve skupině s budesonidem a formoterolem. Četnost těchto exacerbací při trojkombinaci s vyšší dávkou IKS byla statisticky významně nižší v porovnání s léčbou glykopyrolátem a formoterolem (o 24 %, RR: 0,76; 95% CI: 0,69 0,83; p < 0,001) či s terapií bude sonidem a formoterolem (o 13 %, RR: 0,87; 95% CI: 0,79 0,95; p < 0,003). Účinnější byla rovněž trojkombinace s nižší dávkou IKS, a sice o 25 % (RR: 0,75; 95% CI, 0,69 0,83; p < 0,001), resp. o 14 % (RR: 0,86; 95% CI: 0,79 0,95; p < 0,002). Frekvence jakýchkoliv nežádoucích příhod byla u všech léčebných skupin podobná.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky