Přežití bez progrese a celkové přežití u pacientů s ALK-pozitivním NSCLC léčených alektinibem – aktualizované výsledky studie ALEX

Číslo: 6 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Pětileté přežití pacientů s metastatickým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) bývalo velmi nízké – u pacientů s onemocněním diagnostikovaným v letech 2009 2015 se pohybovalo pouze okolo 6 %. Cílená léčba však přinesla významné prodloužení přežití, a to především nemocných s NSCLC s přestavbou genu ALK.

Studie ALEX – současné postavení alektinibu v České republice

MUDr. Marie Drösslerová

Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) zaujímá pravidelně přední příčky ve statistikách incidence a mortality. Zhruba u tří čtvrtin pacientů je NSCLC diagnostikován v pokročilých stadiích III nebo IV a přežití těchto nemocných je špatné. Tento nepříznivý trend vedl k výzkumu nových molekul a jejich uvedení do klinické praxe. Terapie pacientů s pokročilými stadii NSCLC tak zaznamenala v posledních letech velký pokrok, a to především na poli molekulárně cílené léčby a imunoterapie. Nutností je vyšetření molekulárně genetických charakteristik nádoru a stanovení exprese prediktivních markerů pro imunoterapii – tato vyšetření jsou v České republice prováděna reflexně.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky