Adjuvantní podávání dabrafenibu a trametinibu u pacientů s maligním melanomem ve III. stadiu – analýza 5letého přežití ve studii COMBI-AD

Číslo: 6 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie
Autoři: doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče LF MU a Masarykův onkologický ústav, Brno

Pacienti s maligním melanomem ve III. klinickém stadiu mají vysoké riziko lokoregionálního i vzdáleného relapsu onemocnění. V minulosti nám chyběla účinná zajišťovací (adjuvantní) léčba, která by tato rizika snižovala. S příchodem imunoterapie a cílené léčby však došlo k výrazné změně a nyní máme pro pacienty s maligním melanomem ve III. klinickém stadiu (v případě imunoterapie též ve IV. stadiu po R0 resekci) již standardně k dispozici kombinaci inhibitoru BRAF a inhibitoru MEK (dabrafenib a trametinib) nebo imunoterapii (nivolumab).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky