Ravulizumab v léčbě atypického hemolyticko-uremického syndromu u pacientů bez předchozí léčby inhibitorem komplementu

Číslo: 6 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vnitřní lékařství

Atypický hemolyticko-uremický syndrom (aHUS) je vzácné onemocnění způsobené poškozenou regulací systému komplementu, manifestující se jako trombotická mikroangiopatie (TMA).

Komentář ke studii

prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Ravulizumab je novým inhibitorem komplementu, který stejně jako ekulizumab cílí na blokádu jeho složky C5. Jde v podstatě o lék velmi podobný ekulizumabu, který byl upraven tak, aby měl delší poločas, a bylo možné ho tedy podávat méně často (1x za 8 týdnů v udržovací fázi léčby v porovnání s ekulizumabem, který je nutné aplikovat i. v. každé 2 týdny). Lék je podobně jako ekulizumab registrován k léčbě paroxysmální noční hemoglobinurie (PNH) a k léčbě atypického hemolyticko-uremického syndromu (aHUS).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky