Pertuzumab + trastuzumab v neoadjuvantní léčbě časného HER2-pozitivního karcinomu prsu v běžné praxi – studie NEOPETRA

Číslo: 6 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Nadměrná exprese receptoru HER2 nebo amplifikace genu erbB2 je nacházena přibližně u 15 25 % pacientek s karcinomem prsu (BC) a je spojena s agresivnějším klinickým fenotypem a horšími výsledky nemocných. Standardem léčby pacientek s HER2-pozitivním časným BC je neoadjuvantní terapie, jejímž cílem je downstaging nádoru a zvýšení resekability, mimoto zároveň poskytuje relevantní prognostické informace o patologické odpovědi. Patologická kompletní odpověď (pCR), definovaná jako absence invazivních nádorových buněk v prsu a axile při operaci po neoadjuvantní léčbě (ypT0/is, ypN0), je považována za spolehlivý ukazatel dlouhodobých výsledků a její dosažení je spojeno s prodloužením přežití.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky