Atezolizumab v kombinaci s nab-paklitaxelem v 1. linii léčby pokročilého triple negativního karcinomu prsu – aktualizované výsledky studie IMpassion130

Číslo: 6 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Triple negativní karcinom prsu (TNBC) tvoří 15 20 % případů karcinomů prsu a je charakterizován absencí hormonálních – receptorů i receptorů HER2. Standardem léčby pacientů s pokročilým nebo metastatickým TNBC byla donedávna pouze chemo terapie; k té se nověji přidaly bevacizumab a inhibitory poly(ADP-ribóza)polymerázy (PARP) u pacientů s prokázanou mutací BRCA. Prognóza nemocných s TNBC však nadále zůstává nepříznivá, a jsou proto hledány nové terapeutické možnosti. Vzhledem k vysoké účinnosti imunoterapie u jiných typů malignit a průkazu zvýšené exprese ligandu receptoru programované buněčné smrti (PD-L1) u TNBC začaly být také v této indikaci zkoušeny inhibitory imunitních kontrolních bodů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky