Účinnost a bezpečnost pazopanibu u pacientů s pokročilým nebo metastatickým karcinomem ledviny v běžné praxi – studie PRINCIPAL

Číslo: 6 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Pazopanib je tyrosinkinázový inhibitor působící na receptorech pro vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGFR1, -2 a -3), pro destičkový růstový faktor (PDGFRα a -β) a pro faktor kmenových buněk (c-KIT). Je schválen k použití v 1. linii léčby dospělých pacientů s pokročilým karcinomem ledviny (RCC), kterým byly dříve podávány cytokiny; mimoto je registrován rovněž u nemocných s vybranými subtypy pokročilého sarkomu měkkých tkání.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky