Kostní zdraví u pacientů s malignitami – doporučení Evropské společnosti pro klinickou onkologii (ESMO)

Číslo: 6 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Metastatické postižení skeletu se objevuje nejčastěji u nemocných s karcinomem prsu, prostaty, plic či ledviny, kosti jsou významně zasaženy také u pacientů s mnohočetným myelomem (MM). Kostní meta stázy jsou obvykle lokalizovány v osovém skeletu a jejich přítomnost může vést ke vzniku dalších komplikací a situací, mezi něž patří patologické fraktury, radioterapie či chirurgický výkon na skeletu, komprese míchy a hyperkalcemie (tzv. příhody související se skeletem – SRE). Výskyt SRE je nejčastější u karcinomu prsu, karcinomu prostaty a MM (až tři čtvrtiny případů MM se manifestují bolestí zad v důsledku patologické fraktury) a bývá spojen s narušením mobility a sociálního fungování, se sníženou kvalitou života a zhoršeným přežíváním.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky