Bezpečnost a úprava dávkování u pacientek léčených niraparibem

Číslo: 6 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Niraparib je perorálně podávaný inhibitor enzymů poly(ADP-ribóza)polymerázy 1 a 2 (PARP1 a PARP2), které podporují opravu DNA prostřednictvím aktivace excizní reparace bází. Tento mechanismus je obzvláště významný v buňkách s deficitem homologní rekombinace, jenž může být způsoben inaktivací genů BRCA1, BRCA2 či ATM. Nádory s deficitem homologní rekombinace jsou proto zvýšeně citlivé vůči inhibitorům PARP. Klinické studie ukázaly, že inhibitory PARP jsou účinné u různých typů malignit (a to nejen u nádorů s mutacemi BRCA); protinádorová aktivita niraparibu byla demonstrována u pacientů s karcinomem ovaria, nemalobuněčným karcinomem plic a karcinomem prostaty.

Komentář ke studii

MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky