Atezolizumab v 1. linii léčby pacientů s metastatickým nemalobuněčným karcinomem plic s vysokou expresí PD-L1 – studie IMpower110

Číslo: 6 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Inhibitory receptoru programované buněčné smrti (PD-1) a jeho ligandu (PD-L1) v monoterapii či v kombinaci s chemoterapií, popřípadě i s bevacizumabem, se staly novým standardem v 1. linii léčby pacientů s pokročilým nebo metastatickým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). Léčebná strategie se odvíji od přítomnosti – řídicích mutací a výše exprese PD-L1. Pro nádory s vysokou mírou exprese PD-L1 na nádorových buňkách (≥ 50 %) je ve Spojených státech a Evropské unii v 1. linii schválena léčba pembrolizumabem v monoterapii; ve Spojených státech byla indikace rozšířena i na pacienty s pokročilým NSCLC s úrovní exprese PD-L1 ≥ 1 %, nicméně klinický přínos terapie pembrolizumabem je nejvýraznější právě u podskupiny s nejvyšší mírou exprese PD-L1.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky