Fenylalanin jako nový marker radiografické progrese gonartrózy

Číslo: 6 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Studie MOST (Multicenter Osteoarthritis Study) je longitudinální prospektivní observační studie probíhající ve Spojených státech u seniorů s osteoartrózou kolene nebo zvýšeným rizikem jejího vzniku, jejímž cílem je identifikovat faktory přispívající ke vzniku a progresi tohoto onemocnění. Studie se mimo jiné zaměřila také na detekci plazmatických markerů spojených se zvýšeným rizikem radiografické progrese gonartrózy. Analyzovány byly údaje pacientů s unilaterální nebo bilaterální gonartrózou; u 234 pacientů v průběhu 30měsíčního sledování došlo k radiografické progresi a u 322 pacientů v tomto období nebyla radiografická progrese zaznamenána. Hodnoceno bylo celkem 157 metabolitů. V kombinované analýze bylo zjištěno, že riziko radiografické progrese bylo 1,46krát vyšší u subjektů se zvýšenými koncentracemi fenylalaninu (95% CI: 1,20 1,77; p = 0,0001); analýza specifická vůči pohlaví pak dokumentovala, že tato asociace je signifikantní pouze u žen (p = 0,0002), nikoliv u mužů. Výsledky analýzy tedy ukazují, že fenylalanin by mohl být novým plazmatickým markerem zvýšeného rizika radiografické progrese osteoartrózy kolene u žen.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky