Význam stresu při rozvoji revmatoidní artritidy

Číslo: 6 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

V nedávno publikované studii případů a kontrol bylo zjišťováno, do jaké míry se mohou stresující události uplatňovat při manifestaci revmatoidní artritidy a jak se pacienti s časnou revmatoidní artritidou vyrovnávají se stresem. Porovnávány byly údaje pacientů, u nichž byla v poslední době diagnostikována revmatoidní artritida, a kontrol odpovídajícího věku a pohlaví recentně hospitalizovaných pro neplánovaný chirurgický výkon; do každé skupiny bylo zařazeno 76 subjektů. Pomocí škály SRRS (Social Readjustment Rating Scale) byla vyhodnocována míra stresu plynoucího z životních událostí vyskytnuvších se během roku před nástupem symptomů onemocnění, posuzovány byly také strategie zvládání zátěže a míra úzkostných symptomů. Průměrné skóre SRRS bylo u pacientů s revmatoidní artritidou dvakrát vyšší než u kontrol (167,0 vs. 83,3; p < 0,001), asociace mezi kumulativním stresem a revmatoidní artritidou byla ovšem statisticky významná pouze u žen. Zatímco pacientky s revmatoidní artritidou častěji přičítaly výskyt symptomů onemocnění stresujícím životním událostem než kontroly (70,2 % vs. 24,5 %; p < 0,001), u mužů rozdíly zjištěny nebyly (26,9 % vs. 18,5 %; p = 0,46). U nemocných s revmatoidní artritidou bylo dále zjištěno vyšší skóre vnímaného stresu (p = 0,04) a zvládání zátěže založené na emocích (p = 0,001). Tato studie tak poukazuje na význam stresujících životních událostí při vzniku revmatoidní artritidy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky