Vliv angiotenzinu II na kostní eroze a úbytek kostní hmoty

Číslo: 6 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Angiotenzin II je hlavním efektorovým peptidem v systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAS) a důležitým regulátorem v oblasti kardiovaskulárního systému. Mimoto se ukazuje, že je významně zapojen také v kostním metabolismu a zřejmě i v patogenezi artritidy, o čemž svědčí průkaz up regu lace komponent RAS v synoviální tkáni kloubů postižených zánětem. V prezentované experimentální studii byl proto zkoumán vliv angiotenzinu II na vznik kostních erozí a na systémový úbytek kosti při artritidě; angiotenzin II byl pomocí osmotických pump aplikován TNF-transgenním myším. Podání angiotenzinu II signifikantně neovlivňovalo tíži klinického a histologického zánětu, statisticky významně se však zvýšil vznik kostních erozí v kloubech postižených zánětem. Aplikace angiotenzinu II neměla vliv na kostní hmotu tibie ani obratlů. Zdá se tedy, že nadměrná systémová aktivace systému RAS může představovat rizikový faktor progresivního poškození kloubů. Tyto výsledky mohou mít důsledky pro klinické použití inhibitorů RAS u pacientů s revmatoidní artritidou.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky