Inzulin glargin 300 j./ml vs. inzulin degludek aneb vybírat ze dvou výborných možností je někdy těžší než ze dvou špatných

Číslo: 6 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Diabetologie
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
Autoři - působiště: Centrum diabetologie, IKEM
ÚLBLD 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: diabetes mellitus, dlouhodobě působící inzulinová analoga druhé generace, inzulin degludek, inzulin glargin U300, HbA1c, hypoglykemie
Citace: Haluzík M. Inzulin glargin 300 j./ml vs. inzulin degludek aneb vybírat ze dvou výborných možností je někdy těžší než ze dvou špatných. Farmakoterapie 2020
16(6):930 932.

Inzulin glargin 300 j./ml a inzulin degludek patří mezi dlouhodobě působící inzulinová analoga druhé generace, která se vyznačují oproti inzulinovým analogům první generace delším biologickým poločasem, nižším výskytem hypoglykemií a možností větší flexibility časového rozsahu podávání. Účinnost a bezpečnost glarginu 300 j./ml a degludeku byla přímo porovnávána ve studiích BRIGHT a CONCLUDE. Z těchto studií a jejich následných analýz vyplynulo, že míra snížení HbA1c je u obou inzulinů podobná, v určitých podskupinách pacientů (glomerulární filtrace < 60 ml/min nebo věk ≥ 70 let) se jevil ve studii BRIGHT účinnější glargin 300 j./ml, tento rozdíl však nebyl pozorován ve studii CONCLUDE. Mírně vyšší dávka glarginu 300 j./ml nebyla spojena s vyšším rizikem hypoglykemií (naopak dle studie BRIGHT byl jejich výskyt v titrační fázi dokonce nižší) ani s nárůstem tělesné hmotnosti. Porovnáním účinnosti obou inzulinů u pacientů s diabetem 1. typu se zabývá v současné době probíhající randomizovaná studie InRange.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky