Využití tikagreloru v prolongované duální antiagregační léčbě u pacientů po akutním koronárním syndromu

Číslo: 6 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Kardiologie
Autoři: MUDr. Jiří Veselý
Autoři - působiště: Kardiologická ordinace Edumed s.r.o., Broumov, LF UK Hradec Králové
Klíčová slova: studie PEGASUS-TIMI 54, tikagrelor, prolongovaná duální antiagregační léčba, infarkt myokardu
Citace: Veselý J. Využití tikagreloru v prolongované duální antiagregační léčbě u pacientů po akutním koronárním syndromu. Farmakoterapie 2020
16(6):933 941.

Duální antiagregační léčba (DAPT) je jedním ze základních pilířů sekundární prevence kardiovaskulárních příhod u pacientů po prodělaném infarktu myokardu. Tikagrelor v dávce 90 mg 2x denně je na základě studie PLATO jedním z preferovaných léků užívaných v DAPT u pacientů v prvním roce po prodělaném infarktu myokardu. Ve studii – PEGASUS-TIMI 54 byla prokázána účinnost a bezpečnost tikagreloru v dávce 60 mg 2x denně u pacientů s vysokým aterotrombotickým rizikem bez významnějšího rizika krvácení a na základě těchto výsledků je tato dávka doporučována v prolongované antiagregační léčbě u pacientů s infarktem myokardu s elevacemi ST i bez nich.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky