Důkazy o dalších možných přínosech Fc fúzní technologie v kontextu substituční terapie rekombinantním faktorem VIII

Číslo: 6 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematologie

Profylaktická substituční terapie faktorem je dobře zavedeným standardem péče u pacientů s těžkou hemofilií A. Rutinní profylaxe faktorem VIII (FVIII) u těchto pa cientů prokazatelně snižuje frekvenci krvácivých epizod, brání poškození kloubů a zlepšuje kvalitu života spojenou se zdravím. Optimální profylaxe konvenčními přípravky na bázi FVIII však vyžaduje častou aplikaci intravenózních injekcí, což představuje významnou terapeutickou zátěž, která může negativně ovlivňovat adherenci k léčbě.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky