Účinek benralizumabu u typicky alergického asthma bronchiale

Číslo: 1 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Pneumologie
Obor: Pneumologie
Autoři: MUDr. Lucie Heribanová
Autoři - působiště: Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN, Praha

Kazuistika popisuje případ pacientky s těžkým refrakterním alergickým eozinofilním astmatem, nosními polypy a anamnézou alergické rhinokonjunktivitidy a atopické dermatitidy. Pacientka byla neúspěšně léčena omalizumabem, následná terapie benralizumabem však přinesla vymizení těžkých exacerbací, zlepšení kontroly symptomů a zlepšení kvality života nemocné.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky