Aktuální pohled na léčbu idiopatické plicní fibrózy

Číslo: 1 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Pneumologie
Obor: Pneumologie
Autoři: MUDr. Martina Doubková, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika nemocí plicních a TBC FN a LF MU, Brno
Klíčová slova: idiopatická plicní fibróza, intersticiální plicní onemocnění, pirfenidon, nintedanib
Citace: Doubková M. Aktuální pohled na léčbu idiopatické plicní fibrózy. Farmakoterapie 2021
17(1):22–27.

Idiopatická plicní fibróza (IPF) je chronické fibrotizující intersticiální plicní onemocnění charakterizované progresivním vazivovatěním plicního parenchymu spojeným s respiračními symptomy dušnosti a kašle a poklesem plicních funkčních parametrů. V současnosti neexistuje kauzální ani kurativní léčba IPF. Terapie je farmakologická a nefarmakologická, zahrnující paliativní terapii s cílem zlepšení kvality života. Dostupná standardní léčba pirfenidonem a nintedanibem neovlivní již přítomnou fibrotizaci plicního parenchymu, ale zabraňuje její progresi zpomalením poklesu plicních funkčních parametrů a snížením mortality.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky