Indakaterol/glykopyrronium/mometason – nová možnost léčby astmatu

Číslo: 1 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Pneumologie
Obor: Pneumologie
Autoři: MUDr. Jakub Novosad, Ph.D.
MUDr. Irena Krčmová, CSc.
Autoři - působiště: Ústav klinické imunologie a alergologie FN, Hradec Králové
Klíčová slova: bronchiální astma, inhalační léčba, fixní trojkombinace, indakaterol/glykopyrronium/mometason
Citace: Novosad J, Krčmová I. Indakaterol/glykopyrronium/mometason – nová možnost léčby astmatu. Farmakoterapie 2021
17(1):28–34.

I přes enormní nárůst informací o vzniku, patogenezi, diagnostice a léčbě bronchiálního astmatu v průběhu posledních let se neustále setkáváme se skupinou nemocných, kteří jsou k léčbě rezistentní a přes veškerou naši snahu se jejich onemocnění nedaří uvést pod trvalou klinickou kontrolu. Ačkoliv je tato skupina nemocných početně relativně malá, je zodpovědná za spotřebu podstatné části prostředků, které jsou vynakládány na léčbu této choroby celkově. Je proto nutné, abychom hledali nové terapeutické možnosti, které by pomáhaly redukovat nežádoucí dopady rezistentního astmatu na kvalitu života našich pacientů a zdravotní systém jako celek. V dubnu 2020 byla Evropskou lékovou agenturou registrována vůbec první fixní trojkombinace k léčbě astmatu pod názvem Enerzair Breezhaler. Přípravek obsahuje indakaterol/glykopyrronium/mometason a zdá se být slibným rozšířením našich stávajících terapeutických možností. Tato terapie je indikována jako udržovací léčba dospělých pacientů, jejichž astma není adekvátně kontrolováno vysokou dávkou inhalačních kortikosteroidů a dlouhodobě působícím β2-agonistou a kteří prodělali jednu nebo více exacerbací v předchozím roce. V následující práci jsou shrnuty některé aktuální pohledy na úskalí léčby astmatu a to, co můžeme od tohoto nového přípravku očekávat.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky