Pokračující léčba nintedanibem u pacientů s intersticiálním plicním onemocněním asociovaným se systémovou sklerodermií – interim analýza studie SENSCIS-ON

Číslo: 1 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Pneumologie
Obor: Pneumologie

Systémová sklerodermie (SSc) je vzácně se vyskytující imunitně zprostředkované systémové onemocnění pojiva, které je provázeno fibrózou postihující kůži a vnitřní orgány, mikrovaskulárním poškozením a dysregulací imunitního systému. Až u 80 % pacientů se SSc se rozvíjí intersti ciální plicní onemocnění (ILD), které je v současné době vedoucí příčinou úmrtí pacientů se SSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky