Četnost exacerbací a mortalita při léčbě různými kombinacemi LAMA/LABA u CHOPN –systematický přehled a metaanalýza

Číslo: 1 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Pneumologie
Obor: Pneumologie

Dlouhodobě působící bronchodilatancia, tedy dlouhodobě působící antagonisté muskarinových receptorů (LAMA) a dlouhodobě působící β2-agonisté (LABA), jsou pilířem léčby pacientů se stabilní chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), terapie kombinací LAMA/LABA je přitom účinnější než monoterapie LAMA nebo LABA – v porovnání s monoterapií LAMA nebo LABA má kombinovaná léčba výraznější vliv na plicní funkce, symptomy, kvalitu života i výskyt exacerbací, v porovnání s inhalačními kortikosteroidy (IKS) je spojena i s nižším rizikem středně těžkých až těžkých exacerbací. U pacientů se stabilní CHOPN, jejíž projevy se nedaří zvládnout pomocí monoterapie LAMA nebo LABA, je proto primárně doporučena kombinovaná léčba LAMA/LABA.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky