Doporučení pro mukolytickou léčbu u pacientů s CHOPN – konsenzus odborníků

Číslo: 1 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Pneumologie
Obor: Pneumologie

Jedním z hlavních cílů léčby chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) je prevence exacerbací, neboť exacerbace vedou k urychlení poklesu plicních funkcí, zhoršení zdravotního stavu a zvýšení rizika hospitalizací i úmrtí a mají významný dopad na zdravotní systém. Chronická obstrukční plicní nemoc bývá provázena hypersekrecí hlenu v dýchacích cestách a jeho narušenou clearance, což se projevuje chronickým kašlem a tvorbou sputa. U nemocných s CHOPN je proto využívána přídatná léčba mukolytiky – schválenými mukolytiky u CHOPN jsou erdostein, karbocystein a N-acetylcystein (NAC). Dle recentních studií mají největší přínos z mukolytické léčby především pacienti se středně těžkou CHOPN (FEV1 50–79 % n. h.).

Komentář ke studii

MUDr. Stanislav Kos, CSc., FCCP

Uvedená studie shrnuje názory 53 pneu mologů z 12 zemí na současné postavení mukomodulačních (či mukoaktivních) léků, označovaných často jako mukolytika, při léčbě chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Produkce hlenu je spolu s kašlem a dušností hlavním příznakem CHOPN.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky