Dlouhodobá bezpečnost kombinace tiotropium/olodaterol u starších pacientů se středně těžkou až těžkou CHOPN – analýza studie TONADO

Číslo: 1 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Pneumologie
Obor: Pneumologie

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je charakterizována perzistentním a progredujícím omezením průtoku vzduchu na podkladě destrukce plicní tkáně a zánětu dýchacích cest. Doporučenou udržovací léčbou pacientů se středně těžkou až těžkou CHOPN jsou bronchodilatancia s dlouhodobým účinkem. Tiotropium je dlouhodobě působící antagonista muskarinových receptorů (LAMA), který u pacientů s CHOPN zlepšuje plicní funkce, kvalitu života i fyzickou výkonnost a snižuje výskyt exacerbací. K dispozici je rovněž fixní kombinace tiotropia a olodaterolu, dlouhodobě působícího β2-agonisty (LABA); účinnost a bezpečnost této kombinace v porovnání s jejími jednotlivými složkami byla prokázána v klinických studiích III. fáze TONADO 1 a 2.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky