Fixní kombinace dexketoprofenu a tramadolu v léčbě akutní bolesti

Číslo: 1 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Minitéma čísla: Neurologie a léčba bolesti
Obor: Bolest
Autoři: MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
Autoři - působiště: Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment Praha (iHETA), Farmakologický ústav LF MU, Brno
Klíčová slova: dexketoprofen, tramadol, akutní bolest
Citace: Doležal T. Fixní kombinace dexketoprofenu a tramadolu v léčbě akutní bolesti. Farmakoterapie 2021
17(1):58–63.

Nesteroidní antirevmatikum dexketoprofen a slabý opioid tramadol působí na různých úrovních přenosu bolesti s odlišným mechanismem účinku, přičemž jejich působení je synergické. Fixní kombinace obou složek se tak vyznačuje rychlým nástupem účinku, který přetrvává po dobu až 8 hodin. Účinnost a bezpečnost fixní kombinace dexketo profen/tramadol byla prokázána ve třech klinických studiích léčby bolesti provázející stomatologický, ortopedický a viscerální operační výkon, přičemž ve všech studiích byla prokázána superiorita této terapie. Fixní kombinace dexketoprofen/tramadol je doporučena ke krátkodobé léčbě akutní středně silné až silné bolesti u dospělých, pro něž je vhodná kombinace slabého opioidu a neopioidního analgetika.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky