Měsíční ani čtvrtletní způsob aplikace fremanezumabu nemá vliv na zkracování doby jeho účinnosti (wearing-off) – subanalýza studií HALO CM a EM

Číslo: 1 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Minitéma čísla: Neurologie a léčba bolesti
Obor: Neurologie

Značné množství pacientů s migrénou je vhodnými kandidáty pro preventivní terapii. Novou třídou léků v profylaxi migrény jsou monoklonální protilátky působící na uvolňování peptidu spojeného s genem pro kalcitonin (CGRP), které účinně snižují frekvenci migrenózních záchvatů. Fremanezumab je humanizovaná monoklonální protilátka IgG2Δ, která se selektivně váže na ligand CGRP. Jde o jedinou monoklonální protilátku cílící na ligand CGRP, která je schválena k měsíčnímu i čtvrtletnímu podkožnímu podání. Účinnost a bezpečnost fremanezumabu byla prokázána v klinických studiích III. fáze HALO CM u pacientů s chronickou migrénou (CM) a HALO EM u pacientů s epizodickou migrénou (EM). Fremanezumab také prokázal účinnost u pacientů s obtížně léčitelnou migrénou a nedostatečnou odpovědí až na 4 různé druhy preventivní léčby.

Komentář ke studii

MUDr. Rudolf Kotas, Ph.D.

Podle zprávy Světové zdravotnické organizace je migréna třetím nejčastějším onemocněním na světě a současně šestou nejvíce handicapující diagnózou. Nejvyšší prevalence je v Evropě a Severní Americe (celkově 12,6–14,7 %, z toho u žen kolem 18 % a u mužů 6,5–8 %). Nejméně často se migréna vyskytuje v Africe a Asii.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky