Dlouhodobě působící inzulinová analoga 2. generace

Číslo: 1 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Diabetologie
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
Autoři - působiště: Centrum diabetologie, IKEM
ÚLBLD 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: diabetes mellitus, dlouhodobě působící inzulinová analoga, inzulin degludek, inzulin glargin U300, hypoglykemie, tělesná hmotnost
Citace: Haluzík M. Dlouhodobě působící inzulinová analoga 2. generace. Farmakoterapie 2021
17(1):87–92.

Léčba inzulinem je nedílnou součástí terapeutického portfolia u pacientů s diabetes mellitus (DM) 2. typu, a to zejména s delším trváním onemocnění. V praxi je u mnoha pacientů s DM 2. typu podávání inzulinu často zahájeno později, než by bylo optimální. Mezi hlavní příčiny tohoto stavu patří mimo jiné obavy pacientů a často i lékařů nediabetologů z nežádoucích účinků inzulinu – především hypoglykemie a zvyšování hmotnosti. Přestože se v současné době výrazně rozšířily možnosti léčby DM 2. typu o nové lékové skupiny účinně snižující glykemii bez výraznějšího rizika hypoglykemie (gliptiny, glifloziny, agonisté receptoru pro GLP-1), zůstává dlouhodobě působící inzulin stále nejúčinnějším způsobem snížení glykemie nalačno, což vede k celkovému poklesu glykemií i později během dne. V tomto článku shrnujeme poznatky o účinnosti a bezpečnosti dlouhodobě působících inzulinových analog 2. generace – inzulinu degludek a inzulinu glargin s koncentrací 300 j./ml. Diskutujeme jejich výhody oproti starším typům dlouhodobě působících inzulinů, rozdíly mezi jednotlivými přípravky a jejich klinické důsledky.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky