Inovace v antiagregační léčbě – zvoní klopidogrelu hrana?

Číslo: 1 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Kardiologie
Autoři: MUDr. Ivo Varvařovský, Ph.D.
Autoři - působiště: Kardiologické centrum Agel, Pardubice
Citace: Varvařovský I. Inovace v antiagregační léčbě – zvoní klopidogrelu hrana? Farmakoterapie 2021
17(1):102–107.

Klopidogrel byl nahrazen silnými inhibitory receptoru P2Y12 (prasugrel, tikagrelor) pro léčbu nemocných s akutním koronárním syndromem v době, kdy se při koronární angioplastice přestávaly používat kovové stenty a nastupovaly lékové stenty 1. generace. Agresivnější protidestičková léčba u takových nemocných snížila výskyt ischemických příhod za cenu nárůstu příhod krvácivých. Snaha o omezení krvácení při zachování účinnosti vedla k hledání cest individualizace duální protidestičkové léčby (DAPT). Řízená deeskalace DAPT podle funkčních testů agregace nebo podle genotypizace enzymu CYP2C19 se ukazuje být vhodným způsobem nalezení nemocných, pro které je léčba klopidogrelem stejně účinnou a bezpečnější alternativou. Klopidogrel zůstává lékem volby pro DAPT u pacientů se zvýšeným rizikem krvácení, a podle posledních údajů se jím stává především pro starší nemocné s akutním koronárním syndromem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky