Bazální inzuliny 2. generace ve světle kontinuálního monitorování glykemie

Číslo: 1 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Diabetologie
Autoři: MUDr. Petr Žák, Ph.D.
Autoři - působiště: II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Citace: Žák P. Bazální inzuliny 2. generace ve světle kontinuálního monitorování glykemie. Farmakoterapie 2021
17(1):108–111.

Head-to-head srovnání mezi bazálními inzuliny (BI) 2. generace degludekem (IDeg) a glarginem 300 U/ml (Gla-300) na podkladě farmakokinetických/farmakodynamických (PK/PD) profilů v euglykemickém klempu přineslo rozporuplné výsledky. Parametry získané z kontinuálního sledování glykemie (CGM), ve variantě v reálném čase a intermitentně skenované, nám nyní poskytují nové možnosti pro srovnání. Konsenzus ICTIR (The International Consensus in Time in Range) deklaroval čas v doporučeném rozmezí glykemie (time in range [TIR]) jako klíčový parametr k hodnocení účinku léčby. Následující text nabízí přehled publikovaných prací srovnávajících účinnost léčby BI 2. generace na podkladě dat CGM v souladu s metodikou ICTIR.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky