Fosfodiesterázy: stále vděčný objekt zájmu

Číslo: 1 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Vnitřní lékařství
Autoři: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
Autoři - působiště: Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha
Klíčová slova: fosfodiesteráza, PDE, cAMP, cGMP, léčba, inhibitory PDE
Citace: Slíva J. Fosfodiesterázy: stále vděčný objekt zájmu. Farmakoterapie 2021
17(1):112–114.

Fosfodiesterázy jsou klíčovými enzymy určujícími rychlost odbourávání druhých poslů cAMP a cGMP. Tím zasahují do nepřeberného množství fyziologických i patofyziologických dějů. Snaha o jejich cílené ovlivnění různými léčivy je proto zřejmá napříč různými obory medicíny. Předložený text shrnuje základní farmakologické poznatky o inhibitorech fosfodiesteráz a současně poukazuje na směr jejich možného klinického využití.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky