Pertuzumab v neoadjuvantní léčbě karcinomu prsu

Číslo: 1 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: časný HER2-pozitivní karcinom prsu, neoadjuvantní léčba, patologická kompletní odpověď, trastuzumab, pertuzumab
Citace: Zimovjanová M. Pertuzumab v neoadjuvantní léčbě karcinomu prsu. Farmakoterapie 2021
17(1):120–124.

HER2-pozitivní karcinom prsu se vyskytuje u 15–20 % nemocných s diagnózou maligního onemocnění prsu a je charakterizován jako agresivní podtyp tohoto onemocnění. S rozvojem cílené anti-HER2 terapie v kombinaci s chemoterapií došlo k zásadnímu zlepšení léčebných výsledků a prognózy nemocných s metastatickým i časným HER2-pozitivním karcinomem prsu. Neoadjuvantní anti-HER2 duální blokáda s trastuzumabem a pertuzumabem v kombinaci s chemoterapií umožňuje zvýšit počet nemocných, které dosahují patologické kompletní odpovědi, což vede ke zlepšení dlouhodobých léčebných výsledků v parametrech doby bez relapsu choroby (EFS) i celkového přežití (OS). Pacientky s reziduální chorobou po neoadjuvanci mají prospěch z terapie s T-DM1 a z léčby neratinibem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky