Fixní kombinace v léčbě arteriální hypertenze v roce 2021

Číslo: 1 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Vnitřní lékařství
Autoři: doc. MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.
Autoři - působiště: Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze, III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: arteriální hypertenze, fixní kombinační léčba, antihypertenziva
Citace: Petrák O. Fixní kombinace v léčbě arteriální hypertenze v roce 2021. Farmakoterapie 2021
17(1):125–129.

Antihypertenzní léčba má být individualizována s ohledem na věk, pohlaví, kardiovaskulární riziko a přidružené komorbidity. Preference fixní kombinační léčby může pa cientovi usnadnit adherenci k léčbě. Tento článek zahrnuje aktualizované poznatky ve fixní kombinační léčbě hypertenze s ohledem na doporučení pro léčbu hypertenze České společnosti pro hypertenzi.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky