Management pacientů s chronickým srdečním selháním

Číslo: 1 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Kardiologie
Autoři: doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D.
Autoři - působiště: II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK, Praha
Klíčová slova: srdeční selhání se sníženou systolickou funkcí, natriuretické peptidy, sakubitril/valsartan
Citace: Danzig V. Management pacientů s chronickým srdečním selháním. Farmakoterapie 2021
17(1):130–135.

Chronické srdeční selhání je závažné a poměrně časté srdeční onemocnění. Nejvíce probádána je forma se sníženou ejekční frakcí levé komory, jež má rovněž největší léčebné možnosti. Diagnostika je založena na anamnéze, fyzikálním vyšetření, echokardiografii a laboratorním stanovení hladin natriuretických peptidů. Péče o nemocné se srdečním selháním je založena na spolupráci praktického lékaře, internisty, a zejména kardiologa – jak běžného ambulantního, tak specializovaného v ambulancích srdečního selhání. Léčba srdečního selhání zahrnuje režimová opatření a farmakologické a nefarmakologické postupy. Základem farmakoterapie je použití vhodného β-blokátoru a inhibitoru angiotenzin konvertujícího enzymu, případně sartanu. K této léčbě se následně přidávají další látky včetně diuretik. Prognózu nemocných vylepšilo v posledních letech využití sakubitril/valsartanu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky