Renoprotektivní účinky inhibitorů SGLT2 – gliflozinů

Číslo: 1 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Diabetologie
Autoři: prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN
Autoři - působiště: Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: diabetické onemocnění ledvin, chronické selhání ledvin, progrese, systém renin-angiotenzin, glifloziny, studie DAPA-CKD
Citace: Tesař V. Renoprotektivní účinky inhibitorů SGLT2 –gliflozinů. Farmakoterapie 2021
17(1):136–140.

Onemocnění ledvin v důsledku diabetes mellitus (DM) je spojeno s vysokým rizikem chronického selhání ledvin. Ke zpomalení progrese renální insuficience u pacientů s diabetickým onemocněním ledvin byly dříve využívány především inhibitory systému renin-angiotenzin, nověji byl prokázán výrazný renoprotektivní účinek také u inhibitorů sodíko-glukózového kontransportéru 2 (SGLT2) – gliflozinů. Renoprotektivní účinek inhibitorů SGLT2 je převážně hemodynamický a nezávislý na jejich antidiabetickém účinku, proto mohou inhibitory SGLT2 příznivě ovlivňovat progresi renální insuficience i u pacientů bez DM. Zatím prvním lékem ze skupiny inhibitorů SGLT2, u něhož byl tento účinek prokázán, je dapagliflozin. Při jeho podávání ve studii DAPA-CKD bylo zaznamenáno snížení výskytu primárního složeného ukazatele (trvalý pokles odhadované glomerulární filtrace o 50 %, terminální chronické selhání ledvin nebo úmrtí z renálních či kardiovaskulárních příčin) o 39 % v porovnání s placebem, z toho u pacientů s DM 2. typu o 39 %, a u nediabetiků dokonce o 50 %. Inhibitory SGLT2 by se tak mohly stát standardem léčby i u nediabetických pacientů s chronickým onemocněním ledvin.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky