Dapagliflozin prokázal významný prospěch u pacientů se srdečním selháním a sníženou ejekční frakcí – studie DAPA-HF

Číslo: 1 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Účinnost inhibitorů sodíko-glukózového kotransportéru typu 2 (SGLT2) na snížení rizika hospitalizace z důvodu srdečního selhání (HF) u pacientů s diabetes mellitus (DM) 2. typu byla prokázána v několika klinických studiích. Snížení rizika hospitalizace bylo pozorováno již v krátké době po randomizaci. Tato skutečnost naznačuje odlišný mechanismus účinku inhibitorů SGLT2 od těch, kterými se obvykle vysvětluje kardiovaskulární (KV) přínos terapií snižujících glykemii. Kromě známého diuretického a hemodynamického účinku by mohly inhibitory SGLT2 působit také na metabo lismus myokardu, iontové transportéry, fibrózu, adipokiny nebo vaskulární funkce. V takovém případě by inhibitory SGLT2 mohly mít přínos i u pacientů s HF nezávisle na diagnóze DM – u takových pacientů byl jako první otestován dapagliflozin v rámci studie DAPA-HF.

Komentář ke studii

prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Inhibice sodíko-glukózového kotransportéru 2 (SGLT2) pomocí gliflozinů je jednou z novinek léčby srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí (HFrEF). Dosud bylo identifikováno pět hlavních patofyziologických cest, jejichž modulací dochází k modifikaci průběhu HFrEF. Mezi hlavní cíle léčby patří: angiotenzin II, noradrenalin, aldosteron, neprilysin a nově SGLT2. Mezi čtyři hlavní lékové skupiny, které tyto patofyziologické cesty modulují, patří blokátory systému renin-angiotenzin, tj. inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin (ACEI), blokátory receptoru pro angiotenzin II (ARB) a antagonisté receptoru pro angiotenzin II a inhibitory neprilysinu (ARNI), dále β-blokátory, antagonisté mineralokortikoidních receptorů (MRA) a nově inhibitory SGLT2 – glifloziny.1

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky