Účinnost a bezpečnost dulaglutidu v dávce 3,0 mg a 4,5 mg ve srovnání s dávkou 1,5 mg u pacientů s DM 2. typu léčených metforminem – studie AWARD-11

Číslo: 1 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Diabetes mellitus (DM) 2. typu je chronické onemocnění, u kterého je časem nezbytné zvyšovat intenzitu léčby a u většiny pacientů je k dosažení adekvátní glykemické kontroly nutná terapie dvěma nebo více léky. Doporučenou léčbou je ve většině případů metformin a následně agonista receptoru pro glukagon-like peptid-1 (GLP-1RA) – u léků tohoto typu je nízké riziko vzniku hypoglykemie, mají příznivý vliv na kardiovaskulární systém a vedou k mírnému snížení tělesné hmotnosti pacienta. Jedním z GLP-1RA je dulaglutid, který byl zpočátku kvůli obavám z nežádoucích účinků (NÚ) podáván v dávkách 0,75 mg a 1,5 mg za týden. Získání dalších informací o účinku dulaglutidu a jeho bezpečnostním profilu (zejména v souvislosti s kardiovaskulárními onemocněními) z klinických studií, zkušenosti s postupným zvyšováním dávky dulaglutidu s ohledem na gastrointestinální snášenlivost a přetrvávající potřeba dosažení lepší glykemické kontroly vedly k zahájení klinických studií s vyššími dávkami dulaglutidu – 3 mg a 4,5 mg.

Komentář ke studii

MUDr. Barbora Doležalová

Agonisté GLP-1 receptoru (GLP-1RA) si časem získali pevné místo nejen v oficiálním algoritmu léčby diabetu 2. typu,1,2 ale i v preskripčních zvyklostech českých diabetologů. Stále je však velký podíl pacientů, kteří by z nasazení GLP-1RA měli prospěch, přesto jimi však léčeni nejsou. Jedná se jednak o pacienty s nedostatečnou kompenzací diabetu, jednak o pacienty s vysokým kardiovaskulárním rizikem, kteří by měli přínos i z kardioprotektivních účinků některých GLP-1RA.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky