Inhibitory proteasomu v léčbě mnohočetného myelomu

Číslo: 2 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Hematoonkologie/hematologie
Obor: Hematoonkologie
Autoři: prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA
Autoři - působiště: IV. interní hematologická klinika, FN a LF UK, Hradec Králové
Klíčová slova: mnohočetný myelom, léčba inhibitory proteasomu, bortezomib, karfilzomib, ixazomib
Citace: Maisnar V. Inhibitory proteasomu v léčbě mnohočetného myelomu. Farmakoterapie 2021
17(2):183–193.

Léčebné postupy u mnohočetného myelomu doznaly v posledních dvou desetiletích významných změn, které mají za následek podstatné změny v prognóze nemocných. Podstatnou měrou k tomu přispělo i zavedení nové lékové skupiny, tzv. inhibitorů proteasomu, jejichž první zástupce bortezomib byl americkým Úřadem pro potraviny a léčiva (FDA) schválen pro použití u mnohočetného myelomu v roce 2003. Dnes jsou proteasomové inhibitory významnou součástí nejúčinnějších léčebných režimů u mnohočetného myelomu, a to jak v rámci primoléčby, tak v rámci léčby relapsu, resp. refrakterního onemocnění. Kromě bortezomibu dnes máme možnost využít v klinické praxi i další dva představitele druhé generace této lékové skupiny, kam patří karfilzomib a ixazomib. Použití jednotlivých proteasomových inhibitorů má jak své výhody, tak ale také nevýhody. Jejich shrnutím se budeme zabývat v následujícím textu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky