Aktuální diagnostika a léčba imunitně mediované trombotické trombocytopenické purpury

Číslo: 2 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Hematoonkologie/hematologie
Obor: Hematologie
Autoři: MUDr. Viera Pohlreichová
Autoři - působiště: Centrum pro trombózu a hemostázu, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
Klíčová slova: TTP (trombotická trombocytopenická purpura), ADAMTS13, výměnná plazmaferéza, imunosuprese, kaplacizumab
Citace: Pohlreichová V. Aktuální diagnostika a léčba imunitně mediované trombotické trombocytopenické purpury. Farmakoterapie 2021
17(2):194–199.

Trombotická trombocytopenická purpura (TTP) je raritní, život ohrožující onemocnění, které je způsobeno deficitem depolymerázy ADAMTS13 < 10 %. V rámci diferenciální diagnostiky trombotické mikroangio patie (TMA) se s diagnózou může potkat každý lékař napříč obory. Stanovení diagnózy TTP a promptní zahájení léčby je pro prognózu pacienta zásadní. Onemocnění dělíme na hereditární/kongenitální TTP (cTTP) a imunitně mediovanou TTP (iTTP), která tvoří 95 % případů. V rámci léčby iTTP je od roku 2021 v České republice schválen nový lék – kaplacizumab.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky