Isatuximab v léčbě mnohočetného myelomu

Číslo: 2 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Hematoonkologie/hematologie
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Viera Sandecká, Ph.D.
MUDr. Martin Štork, Ph.D.
prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.
MUDr. Ivanna Boichuk
doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.
Autoři - působiště: Interní hematologická a onkologická klinika FN, Brno
Klíčová slova: mnohočetný myelom, léčba, isatuximab
Citace: Sandecká V, Štork M, Krejčí M, et al. Isatuximab v léčbě mnohočetného myelomu. Farmakoterapie 2021
17(2):206–213.

CD38 je transmembránový glykoprotein, který je vysoce exprimován na různých maligních buňkách včetně plazmatických buněk, což z něj činí vhodný cíl pro léčbu mnohočetného myelomu (MM) za pomoci monoklonálních protilátek. Výsledky klinických studií prokázaly, že anti-CD38 léčba je účinná v terapii pacientů s relabujícím/refrakterním MM (RRMM) a je dobře snášena v monoterapii i v kombinaci s imunomodulačními látkami nebo inhibitory proteasomu. Díky novým lékům včetně isatuximabu se léčebné možnosti pacientů s MM rozšiřují a rovněž se výrazně prodlužuje jejich přežívání. Tento článek přináší detailní pohled na novou monoklonální anti-CD38 protilátku isatuximab a jeho postavení v léčbě MM.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky